Misyon ve Vizyon

Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü’nün Misyon & Vizyonu;

 • Üniversitemizin dünyanın öncü, saygın, düzeyi ve marka değeri yüksek ilk 100 üniversitesi arasında yer almasını sağlamak,
 • dünya ile bütünleşmesini sağlamak,
 • ulaşabildiği en geniş coğrafyada üniversitemizin görünürlüğünü arttırarak mümkün olan en kapsamlı bilimsel, teknolojik ve eğitim işbirliklerini geliştirmeyi hedeflemek,
 • evrensel düzeyde bir eğitim-öğretim, hizmet ve araştırma düzeyine ulaşmak ve bu alandaki üretimimizi dünyaya yaymak,
 • bu hedeflere ulaşmak için hangi yol ve amaçların kullanılabileceğini araştırmak,
 • gerekli uluslararası bağlantıları sağlamak.

Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü öncelikli olarak;

 • yukarıda belirtilen ulusal ve uluslararası hedefler doğrultusunda tüm ilişkileri sürdürür,
 • uluslararasılaşma sürecini yönetir,
 • ilgili tüm üniversite birimleri arasında ekip çalışması oluşturur,
 • gerekli hedef bütünlüğünü, stratejik birlikteliği ve eşgüdümü sağlar,
 • işbirlikleri oluşturur ve geliştirir. Tüm bunlar Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü’nün öncelikli ve temel hedeflerini oluşturmaktadır.