SSS

1. How many Erasmus students does Hacettepe University receive per year?

Hacettepe University receives more than 120 incoming erasmus students per year from all over Europe. These students may choose to come to study in Hacettepe either for the Fall or Spring semester, or in some cases for a full Academic year (both semesters). 

2. I want to attend Hacettepe University as an Erasmus student. Whom should I write first? Which Office is responsible for the Erasmus Programme?

The European Union Office is responsible for the administration of the erasmus programme in Hacettepe University For application procedure please click  http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/eng/basvuru.shtml  Please fill out the student affairs Office form, application form and Learning Agreement and send back by fax (+90 312 297 7165) or by e-mail tubayil@hacettepe.edu.tr So, your documents will be sent to the related departmental coordinator for approval.

European Union Office also sends copies of your approved documents to Registrars Office to start paper work. Registrars Office prepares the official documents which are required by Police Department to get students’ residencial permits. Your identification cards are prepared by Registrars Office also.

The website of the International Relations Office of Hacettepe University : www.abofisi.hacettepe.edu.tr

The person responsible for incoming Erasmus students is Mrs.Tuba Yildirim

Tel.:(+90 312 2977167) Fax :(+90 312 2977165) E-mail address: tubayil@hacettepe.edu.tr

Full Address:Hacettepe University Rectorate Building first floor-Beytepe     Ankara - Turkey
 
We strongly recommend to send your e-mails to both Mrs Tuba Yildirim and www.abofisi.hacettepe.edu.tr 

3. What are the application deadlines?

For fall semester and full academic year: 15 May

For spring semester : 31 October

4. Where can I find more detailed information about the Erasmus program of Hacettepe University?

For more detailed information about the Erasmus Programme of Hacettepe you should visit the website of the International relations office of the University: http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/eng/

5. Does European Union Office organize an Orientaton Week for Incoming Erasmus Students?

Yes! In the beginning of every semester European Union Office organizes an Orientation Week in order to give the Erasmus students a chance to get to know each other. Although it is not obligatory to join the programme, we highly recommend students to attend the week.

2010-11 academic year fall semester orientation week - Sept 27- Oct 1, 2010   
            
2010-11 academic year spring semester orientation week - Feb 14-18, 2011

 6. Does Hacettepe University organize trips for Erasmus students?

Yes! Every semester European Union Office organizes trips to several places like, Beypazarı, İzmir, Kapadokya, Konya, Safranbolu-İnkum-Amasra, Truva-Çanakkale, Olympos-Antalya trips will be organized in 2008-9 academic year.

7. Does Hacettepe University European Union Office have a mailing list for the incoming Erasmus students?

Yes! We use a Yahoo-Group mailing list to communicate with the Erasmus exchange Students.

8. Can you describe the Academic Calendar for Erasmus students in Hacettepe University?

Fall Semester (2010-11 Academic year) The courses will start on October 4, 2010 and the semester will end on January 30, 2011

Spring Semester (2010-11 Academic year) The courses will start on February 21, 2011 and the semester will end on June 12,2011

9. Should I get a student visa before coming?

Once you have decided to study at Hacettepe University, you should contact the Turkish Embassy or the closest Turkish Consulate in your home country to determine the necessity for and the type of visa necessary for you to remain in Turkey for the duration of your study period. The application for the visa should be made well in advance so that your studies will not be delayed. You should also make sure that your passport’s expiration date is later than the period of time that you will be in Turkey.

10.How do I apply for a residence permit?

All students who are not Turkish citizens or residents are considered international students and need a residence permit. Within 30 days of your arrival in Turkey you will need to apply for a residence permit. This will allow you to travel in and out of Turkey without re-applying for a visa. In order to get a residence permit you have to apply to the Turkish Security Department. Necessary documents will be announced to you at the orientation week.

The EU Office will take the ERASMUS students to the Police Station to get their residence permission, however, this will be done only once and the students must remember that it will be hard for them to take their permits by themselves.

After applying, the residence permit takes about two weeks to process. The      authorities may keep your passport while processing. It will then be returned to you along with your residence permit. Take the permit with you if you leave the country because you will need it to re-enter.

11.Should I have an International Health Insurance before coming?

You should have an International Health Insurance which covers Turkey

After your arrival,take your Insurance policy to following address to get the necessary signatures from Local Health Authority:

“SSK Ankara İl Müdürlüğü, Ulucanlar Eski Ankara Cezaevi yanı 2.kat”

Phone: 90 312 363 77 20     fax: 90 312 362 86 38

12. How will I register for the courses, and where will I get my Identification card?

Undergraduate students should go to Registars’office for registration and to do other necessary paper work. (student number, identification card etc.)

Graduate students should go to related Enstitute instead of Registrars Office for registration and other paper work.

13. How can I reach European Union Office and my department?

The European Union Office arranges your welcome to Ankara if you arrive during weekdays (Monday through Friday) and working hours (8:30-17:30).

If you plan to come at weekend or wish to come by yourself please click on the link below:

http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/en/contact_us-96

 • İşbirliği yapılacak üniversitenin Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından tanınıyor olması gerekli mi?

Evet. İşbirliği yapılacak olan üniversitenin akademik derece vermeye yetkili olduğunun YÖK tarafından kabul edilmesi gereklidir.

 • YÖK tarafından tanınmayan bir üniversite ile işbirliği yapılamaz mı?

Yapılabilir ancak bu işbirliği kapsamında alınan dersler, krediler saydırılamaz; burs ve hibelerden faydalanılamaz.

 • İşbirliği yapacağımız üniversite çok eski ve ünlü bir üniversite, YÖK tanınırlığı sormak şart mı?

Evet. İlerleyen aşamalarda sorun yaşamamak adına YÖK tanınırlığını yazılı olarak almak şarttır.

 • Tanınırlık için kişisel olarak iletişime geçebilir miyim?

Üniversitemiz bünyesinde akademik işbirliği protokolü imzalanması süreçleri Eğitim, Değişim ve İkili Protokoller Birimi (EDİP) tarafından yürütülmektedir. YÖK tanınırlığını resmi yazı ile alabilmek için EDİP ile iletişime geçmeniz gereklidir.

 • Tanınırlık sonucu gelmeden karşı üniversite ile müzakereleri başlatmakta sakınca var mıdır?

Böylesi bir durumda YÖK tanınırlığının bir ön koşul olduğu konusunda karşı üniversite temsilcileri bilgilendirilmelidir. Üniversitemiz birimleri, YÖK tanınırlığı alınmadan işlemleri başlatmaz.

 • İmzalanacak protokol metninin de YÖK onayına sunulması gerekebilir mi?

Evet gerekebilir. Bu konuda EDİP yönlendirmede bulunacaktır.

 • Akademik İşbirliği Protokolüne ek olarak ayrı bir protokol imzalanabilir mi?

İş birliğinin kurulması için imzalanacak ilk metin “Akademik İşbirliği Protokolü” (Memorandum of Understanding, MoU)’dür. Bu çerçeve metin ile birlikte, özel olarak “yapılacak işbirliğini” tanımlayan ek protokoller imzalanabilir (örn. Öğrenci Değişimi Protokolü, Ortak Diploma Programı Kurulmasına Dair Protokol, vb.). Ek protokoller çerçeve protokolle birlikte imza edilebileceği gibi işbirliğinin ilerleyen dönemlerinde de eklenebilir.

 • Hacettepe Üniversitesi’nin kabul ettiği Akademik İşbirliği Protokolü metni var mıdır?

Evet. Çerçeve metin olarak tasarlanmış bu metin Hukuk Müşavirliğimiz tarafından onaylanmıştır. İngilizce ve Türkçe metinlere bu linkten ulaşılabilir.

 • Hacettepe Üniversitesi’nin örnek protokolünü, işbirliği yapacağımız üniversite kabul etmez ve değişiklik önerirse ne yapılmalıdır?

İşbirliği yapılacak olan üniversitenin gönderdiği protokol metni için tarafınızca Hukuk Müşavirliği’nden görüş alınmalı ve alınan görüşlere göre protokol metni revize edilmelidir. Revize edilen metin için ilgili üniversiteden de onay alındıktan sonra EDİP’e üst yazı ile işbirliğini başlatma talebinizi iletmelisiniz.

 • Üniversitemizde Akademik İşbirliği Protokolleri kim tarafından imzalanır?

Rektörlük düzeyinde ve Rektör tarafından imzalanır. Üzerinde uzlaşılan protokol metnini EDİP resmi yazı ile Rektörlük imzasına sunar. İkişer nüsha halinde imzalanan protokoller karşı imza için ilgili üniversiteye EDİP tarafından postalanır ve bir nüshanın üniversitemize geri gönderilmesi talep edilir.

 • İşbirliği yapacağımız üniversite protokolü Dekanlık düzeyinde imzalayacaktır ve bu protokol sadece bu fakülteyi kapsayacak biçimde düzenlenmiştir. Fakülte Dekanı Akademik İşbirliği Protokolü imzalayabilir mi?

İlgili Fakülte Dekanlığı Rektörlük Makamından resmi yazı ile imza yetkisi talebinde bulunmalıdır. Rektörlük Makamından alınması halinde, alınan cevap EDİP’e iletilerek Dekan tarafından imzalanması mümkündür.

 • İlk imzayı karşı üniversitenin atması ya da elden götürülerek imzalatılıp getirilmesi mümkün müdür?

Evet, ilk imzayı herhangi bir taraf atabilir. Önemli olan ikişer nüsha hazırlanması ve her iki nüshanın da her iki üniversite yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış olmasıdır. Protokol imzası ziyaretle ve/veya törenle yapılabilir.

 • Protokol metni farklı dillerde imzalanabilir mi?

Evet. Üniversitemiz, protokol metinlerinin İngilizce ve Türkçe imzalanmasını tercih etmektedir. Buna ek olarak üçüncü bir dilde protokol imzalanmasında sakınca yoktur. Tüm metinlerin aynı olduğundan emin olmak gerekir. Diğer taraftan, bir protokolün sadece İngilizce ve Türkçe dışında bir dilde imzalanması uygun değildir.

 • İmzalanmış protokollerin asılları nerede arşivlenir?

EDİP’de arşivlenir. Hacettepe Üniversitesi ana sayfası ve http://www.int.hacettepe.edu.tr/ sayfasından metinlere ulaşılabilir.

 • Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ve Eğitim, Değişim, İkili Protokoller Birimi’nden her aşamada destek istenebilir mi?

Evet istenebilir. Ancak sürecin sağlıklı sürdürülmesi için en başta bilgilendirme yapılması gereklidir. Birlikte yürütülmeyen protokol süreçleri ile ilgili EDİP’in destek ve yardımının mümkün olamayacağı unutulmamalıdır.