Tarihçe

Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Mayıs 2012’de kurulmuş olup, Hacettepe Üniversitesi’nin en yeni birimlerinden biridir. Koordinatörlüğümüz, Hacettepe Üniversitesi’nin temel olarak akademik dünya ile daha fazla bütünleşmesi ve diğer üniversiteler ile geniş yelpazede ortaklık ve işbirliği geliştirmesini amaçlamaktadır. Koordinatörlüğümüz eğitim, uygulama ve bilimin tüm alanlarında uluslararası ortaklık için sahip olduğumuz güçlü çabamızın belirleyicisi olarak görülebilir. Diğer üniversiteler ile işbirliğimizi geliştirmeye yönelik karşılıklı çıkarlarımızın ürünlerini toplayabileceğimize inanıyor ve olası işbirliklerinin geliştirilmesi için heyecan duyuyoruz.