Uluslararasılaşma ve Ranking Koordinatörlüğü

Uluslararasılaşma ve Ranking Koordinatörlüğü Üniversite Senatosu'nun 11.04.2018 tarihinde kabul ettiği "Hacettepe Üniversitesi Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Çalışma Esasları Yönergesi" kapsamında kurulmuştur.

Koordinatörlüğün temel amacı Hacettepe Üniversitesi'nin uluslararası üniversite sıralamalarındaki yerinin doğru olarak belirlenmesi ve sıralamalarda daha yukarı seviyelerde yer alması için gerekli sürdürülebilir uygulamaların Üniversite faaliyetlerine entegre edilmesini sağlamaktır. 

  • Üniversitenin diğer birimleriyle eşgüdüm halinde uluslararasılaşma stratejisinin uygulanmasına destek vermek
  • Üniversite sıralamasına yönelik faaliyet gösteren farklı kuruluşların analizlerini takip etmek, Üniversiteyi bilgilendirmek, veri taleplerini değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara veri akışını sağlamak 
  • Akademik uluslararasılaşmanın geliştirilmesi ve görünürlüğün artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak

Üniversitemizin veri akışı içinde olduğu belli başlı uluslararası üniversite sıralama kuruluşları:

Yukarıda belirtilen kuruluşlara, her yıl belirledikleri takvim sürecinde bir (veya iki) önceki akademik yıla ilişkin talep ettikleri belli başlı veriler derlenmekte ve raporlanmaktadır.

Ayrıca doğrudan veri akışı sağlamadığımız ancak sıralamalarını takip ettiğimiz ve yayınladıkları sonuçları rapor olarak sunduğumuz URAP (University Ranking by Academic Performance), CWTS Leiden Ranking, Webometrics (Ranking of Web Universities), Scimago (SCImago Journal & Country Rank), U.S. News and Wolrd Report-Best Global Universities Rankings, RUR (Round University Ranking), CWUR (Center for World University Rankings sıralamaları da bulunmaktadır. 

Üniversite sıralama kuruluşlarının sıralama sonuçları açısından Hacettepe Üniversitesi’nin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirdiği yıllık değerlendirme raporları da ele alınmakta ve stratejik planlamalara katkı sağlamak üzere analiz edilerek arşivlenmektedir.

Uluslararası üniversite sıralama kuruluşlarının yıl içerisindeki konferansları ve çalıştayları takip edilmekte ve Üniversitemiz bu organizasyonlarda da temsil edilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi, dünya üniversiteleri sıralamasındaki yerinin yükselmesinde performans göstergelerinin izlenmesi ve geliştirilmesine özel bir önem vermektedir. Üniversitemizde uluslararası görünürlük ve derecelendirme süreçleri Uluslararasılaşma ve Ranking Koordinatörlüğü tarafından yönetilmektedir.

Detaylar için: https://www.hacettepe.edu.tr/arastirma/universite_siralamalarinda_hacettepe

Hacettepe Üniversitesi Derecelendirme Sistemleri Durum Tablosu 

 

Uluslararasılaşma ve Ranking Koordinatörü: Prof. Dr. Selim L. SANİN

Birim Sorumlusu: Öğr. Gör. Ebru KAYMAZ

Tel: +90 312 297 7335

E-posta: rankings@hacettepe.edu.tr

Adres: Hacettepe Üniversitesi Uluslararasılaşma ve Ranking Koordinatörlüğü

            Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 9. Kat 06800 Beytepe-ANKARA